X

Nhận Giftcode

Loại Giftcode Tình trạng
Giftcode Tân thủ
[Event] Phong bao may mắn - nhận quà chắc chắn 14-05-2018

Sự kiện "Phong bao may mắn - nhận quà chắc chắn"

Giới thiệu: Trong thời gian diễn ra sự kiện các thuyền trưởng co thể mua "Phong bao" trong cửa hàng, sẽ có cơ hội mở ra những phần thưởng phong phú hoặc Phong bao cấp cao hơn hơn (đại phong bao, siêu cấp phong bao). Phong bao càng cao mở ra đồ càng lớn. Đặc biệt có thể nhận được Bảo Thạch cấp 5, 6, 7

Thời gian: 14/05  - 16/05/2018

Mua bằng Lễ Kim

-Giá: 75 Lễ Kim/1 phong bao

-Số lượng: 20 phong bao/ngày

Khu vực bán: Thường ngày

Nội dung:

1. Ghép 5 ngôi sao may mắn nhận được phong bao.

2. Mở Phong bao có thể nhận: 

 

3. Mở Tiểu Phong Bao có thể nhận:

 

4. Mở Trung phong bao có thể nhận:

 

5. Mở Đại Phong bao có thể nhận: 

 

6. Mở Siêu Cấp Phong Bao có thể nhận: 

7. Đế Vương Bảo Rương

Tin liên quan
Đóng