X

Nhận Giftcode

Loại Giftcode Tình trạng
Giftcode Tân thủ
[Event] Thanh Mộc Bảo Rương 19-07-2019

 

Sự kiện "Bán Thanh Mộc Bảo Rương"

Giới thiệu: Trong thời gian diễn ra sự kiện các thuyền trưởng có thể mua "Thanh Mộc Bảo Rương" trong cửa hàng, sẽ có cơ hội mở ra những phần thưởng phong phú hoặc bảo rương cấp cao hơn. Rương cấp càng cao mở ra đồ càng lớn, đặc biệt có thể mở được Bảo Thạch Cấp 7.

Thời gian: 19/07 - 21/07/2019

Mua bằng Vàng

-Giá: 200 Vàng/ 1 Rương

Khu vực bán: Thường ngày

Nội dung:

 Mở Thanh Mộc Bảo Rương có thể nhận: 

 

 

3. Mở Thanh Đồng Bảo Rương có thể nhận:

 

 

4. Mở Bạch Kim Bảo Rương có thể nhận:

 

 

5. Mở Hoàng Kim Bảo Rương có thể nhận: 

 

 

6. Mở Tử Kim Bảo Rương có thể nhận:

 

 

7. Đế Vương Bảo Rương:

 

Tin liên quan
-->