X

Nhận Giftcode

Loại Giftcode Tình trạng
Giftcode Tân thủ
TÀI NGUYÊN TRONG ONE PIECE ONLINE 07-10-2014

I/ Berry

1. Tác dụng của berry:

 • Nâng cấp chỉ số cho Thuyền trưởng và đồng đội

 

 

 

 • Mở rộng hòm đồ, thêm vị trí chiêu mộ đồng đội".

 

 

 

 • Nâng cấp kỹ năng chung của Thuyền Trưởng.

 

 

 • Nâng cấp sao cho đồng đội.

 

 

 • Lập "Băng hải tặc"

 

 

 • Mở thêm ô Di tích khảo cổ

 

2. Nguồn thu thập Berry:

 • Tham gia và khiêu chiến thành công phụ bản

 

 • Dùng vật phẩm Tàng bảo đồ để "Trục vớt đáy biển"

 

 

 • Thăm dò Di tích khảo cổ

 

 

II/ Lễ Kim

1. Tác dụng:

 • Dùng thay thế vàng để mua các vật phẩm trong Cashshop

 

2. Nguồn thu thập:

 • Thông qua nhiệm vụ chính tuyến
 • Quà Thăng cấp

III/ Vàng

1. Tác dụng:

 • Mua vật phẩm trong cashshop
 • Tăng cấp VIP

2. Nguồn thu thập:

 • Nạp thẻ

 

Tin liên quan
-->