X

Nhận Giftcode

Loại Giftcode Tình trạng
Giftcode Tân thủ
Tân thủ
Infographic của One Piece OnlineTóm tắt các giai đoạn và tính năng
TÀI NGUYÊN TRONG ONE PIECE ONLINEBerry, Vàng và Lễ Kim là các tài nguyên trong game. Mỗi tài nguyên có thể dùng vào những việc khác nhau nhưng đều cần thiết, cách thu thâp tài nguyên trong One Piece Online cũng rất phong phú.
GIỚI THIỆU CƠ BẢNMọi thông số cơ bản về nhân vật, kĩ năng từng hệ và thuộc tính của các thuyền trưởng
HỆ THỐNG NHIỆM VỤThông tin cơ bản về các cách thu thập và hướng dẫn về điểm kinh nghiệm
-->