TOP 20 CAO THỦ
Hạng Tên nhân vật Level
1TriuTunMinh100
2Cliff.AF100
3Mika.s7100
4La Song Phon100
5khanhmeo100
6Shiori.LF100
7Brg100
8Nami.TM100
9TrucUnIn100
10Banconuong100
11Rayleigh.s16100
12MonKey D. Kiet100
13EdwardLee100
14Gu4rDj4n.s7100
15Hitomi.LK100
16Laxaus11100
17Virode.SH100
18GiThiMyBay100
19pilidai100
20Tru T100