TOP 20 CAO THỦ
Hạng Tên nhân vật Level
1LeroKhanh100
2TriuTunMinh100
3EdwardLee100
4Gu4rDj4n.s7100
5567TP.s20100
6La Song Phon100
7khanhmeo100
8MonKey D. Kiet100
9Virode.SH100
10Cliff.AF100
11Brg100
12Boss.1st100
13Laxaus11100
14Banconuong100
15RichyPlus100
16Rayleigh.s16100
17Yuri.LZ100
18Tru T100
19Mika.s7100
20Mnh on100