TOP 20 CAO THỦ
Hạng Tên nhân vật Level
1Hitomi.LK100
2Boss.1st100
3Kaho.FN100
4Dead Or Alive.s24100
5Virode.SH100
6Mako100
7Gu4rDj4n.s7100
8Kan.OZ100
9TriuTunMinh.s4100
10Zomb W100
11Kitahara.YM100
12EdwardLee100
13Yuri.LZ100
14khanhmeo100
15Rayleigh.s16100
16Cliff.AF100
17M.D.Tiger.s28100
18pilidai100
19Nami.TM100
20567TP.s20100