TOP 20 CAO THỦ
Hạng Tên nhân vật Level
1RichyPlus108
2WR1INightMare.s97107
3HakiSH106
4A3BoBa106
5Mika.s7106
6TriuTunMinh.s4106
7Himura Kenshin106
8Shiori.LF106
9Dosu.KQ105
10Ru Trng Cu To105
11Dead Or Alive.s24105
12lRuby105
13Shjino .s52105
14Nami.TM105
15Quci105
16Monkey D.Phoenix105
17Kakashi.ZI104
18Tomi.DL104
19Kimochi103
20Mr 9103