TOP 20 CAO THỦ
Hạng Tên nhân vật Level
1RichyPlus105
2Dead Or Alive.s24104
3lRuby104
4Himura Kenshin104
5Mika.s7104
6TriuTunMinh.s4104
7WR1INightMare.s97104
8Monkey D.Phoenix103
9Nami.TM103
10Dosu.KQ103
11Ru Trng Cu To103
12Shjino .s52103
13A3BoBa103
14Mr 9103
15Quci103
16Kaiten.VB103
17HakiSH103
18Shiori.LF103
19Lolicon.s96102
20Tomi.DL102